Piękno jest kluczem tajemnicy i wezwaniem transcendencji. Zachęca człowieka, aby poznał smak życia i umiał marzyć o przyszłości.

  • Vedic Art image 0
  • Vedic Art image 1
  • Vedic Art image 2
  • Vedic Art image 3
  • Vedic Art image 4